เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:   

อายุ:  35 ปี

สัญชาติ: ไทย 

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ 

เกิดในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531 เป็นบุตรสาวของครู อุดม เจียงวงศ์ และ ครู สวัสดิ์ เจียงวงศ์ ที่มีสถานศึกษาในวิทยาลัยเซนต์โยเซฟ เข้ารับการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัญชีบัณฑิต จากนั้นได้ทำงานในวงการบัญชีจนกระทั่งได้รับการยกย่องในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ไม่นานหลังจากนั้น ได้ย้ายมาตั้งฐานที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งทำให้เธอได้พบกับสภาพแวดล้อมทางวรรณกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย ความสนใจที่มีต่อการเขียนเริ่มเติบโตขึ้น จึงตัดสินใจที่จะเป็นนักเขียน

ผลงานที่ทำให้ ได้รับความรู้สึกต่อยอดมากที่สุดคือการเขียนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิง ทั้งในด้านความรัก ความสำเร็จในการทำงาน และความรู้สึกต่อตนเองในสังคม ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งในด้านนี้ผ่านผลงานเรื่อง “ของใช้ผู้หญิง” ที่เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

“ของใช้ผู้หญิง” เป็นนวนิยายที่ สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย ได้ใช้ภาษาและคำพูดที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อเรื่องได้อย่างไม่ยากลำบาก นอกจากนี้ เธอยังได้นำเสนอตัวละครหญิงที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงในทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาจากความยากจน หรือผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุดในองค์กร ทุกคนมีประสบการณ์และเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน สามารถสร้างความสนุกสนานและรู้สึกได้ถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงได้อย่างยอดเยี่ยม

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่ง: บรรณาธิการ (Editor) – familyinternet.com

ที่อยู่: 5F4X+V7M ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

อีเมล

Social :